קורסים אלו מותאמים לסעיף ב'3 וסעיף ג', בקריטריונים להסמכת מטפלים משפחתיים.

פרקטיקום בטיפול משפחתי זוגי - תוך הדרכה חיה
(קורס במיומנויות וטכניקות בטיפול משפחתי)
 

תיאור הקורס:

דרך הלמידה בפרקטיקום התפתחה כחלק אינטגרלי מהתפתחות הטיפול המשפחתי ומאפשרת "לחיות" וללמוד את הטיפול באופן אקטיבי, מעשי ובלתי אמצעי. במסגרת הפרקטיקום, ה"משתתפים" מטפלים עם הדרכה חיה במפשחה או זוג שהופנו אליהם ע"י המכון, מתחילת הטיפול ועד לסיומו. כל הצוות שמאחורי הראי – "משתתפים" ו"צופים" - צופים בטיפולים אמיתיים מתמשכים מתחילתם ועד סיומם, שומעים את ההדרכה ומשתתפים בדיונים אודות הטיפולים, ובקבוצות הידהוד.

מ-30 שנות נסיוננו בהכשרת מטפלים, ומהתגובות של משתתפים לחוויה החזקה של הפרקטיקום, אנו יודעים כי אין תחליף לתרומה של הפרקטיקום להבנה ולהפנמה של החומר המועבר בקורסים התיאורטיים, ולהתפחות האישית של כל מתמחה ומתמחה.

ההדרכה בפרקטיקום נעשית תוך כדי הטיפול עצמו ("הדרכה חיה") ולפני ואחרי הטיפולים (הדרכה פרטנית וקבוצתית), תוך לימוד תיאורטי ומעשי של מיומנויות טיפוליות.

מכון ברקאי מפנה משפחות לטיפול המתמחים בפרקטיקום. אנו מציעים טיפול במסגרת הפרקטיקום למשפחות ולזוגות מתאימים, ומציגים להם מראש את השיטת הטיפול בפרקטיקום (מדריכים וצוות מתמחים מאחורי מראה חד-כיוונית, אינטרקום, מערכת אודיו-ווידיאו והקלטה) מכירים להם את הצוות שמאחורי המראה, ומקבלים את הסכמתם המפורשת מראש לאופן טיפול זה. בפרקטיקום של מכון ברקאי, המטופלים נהנים מהמיקוד של המטפל אחד מתחילת בטיפול ועד סיומו, מהניסיון של המדריכות/ים, ומתרומת הצוות שמאחורי המראה - כולל קבוצות הידהוד. מרבית המשפחות והזוגות להם אנו מציעים טיפול במסגרת הפרקטיקום בוחרים בדרך זאת, ומדווחים במשך הטיפול, ובסיומו, שהם רואים בפרקטיקום דרך טיפול מועדפת - וממליצים עליה.

כל קבוצת הפרקטיקום הינה קטנה ואינטימית וכוללת "משתתפים", "צופים" ומדריכות\ים, אשר שותפים לטיפול באופן שקוף וגלוי. ההתרשמויות שלהם זמינות ושקופות למטפל ולמשפחה ונותנות בסיס להרחבת הטיפול.

כל "משתתף" מטפל\ת במשפחה או זוג באופן רציף מתחילת הטיפול ועד סיומו, וכך מקבל נסיון מעשי משמעותי ושלם על כל שלבי הטיפול. כל משתתף וצופה גם שותף לטיפולים המודרכים המלאים של המשתתפים האחרים: רואים ושומעים (דרך הראי) את הטיפולים ואת ההדרכה החיה תוך התרחשותם, ומשתתפים בדיונים אודות הטיפולים ובקבוצות הידהוד. כך, כל משתתף וצופה חווה, במשך הפרקטיקום, מספר טיפולים במקביל, ונחשף למקרים שונים ולסגנונות טיפוליים שונים.

בכל שנה, מתקיימות מספר קבוצות פרקטיקום, בד"כ בימי שני שלישי ורביעי, בין 15:00 ל-19:30 אחה"צ.  נא לפנות למכון למועדי הפרקטיקום השנה.

הפרקטיקום משלב גישות טיפוליות שונות, עם דגש על הגישה הנרטיבית.

למידע נוסף על הפרקטיקום, כ"צופה" וכ"משתתף", אפשר להקליק על הקישרים הבאים


 

קורס במיומנויות וטכניקות בטיפול משפחתי – פרקטיקום צפייה

קורס במיומנויות וטכניקות בטיפול משפחתי – פרקטיקום משתתף
 

לטופס הרשמה
 > קורסים

קורס תיאורטי בטיפול    משפחתי אינטגרטיבי

קשיי תפקוד בראיה משפחתית

אתיקה בטיפול משפחתי
  דיני משפחה למטפלים
קורס בטיפול זוגי  אינטגרטיבי

קורס במיניות במשפחה

  פרקטיקום בטיפול משפחתי - תוך הדרכה חיה

פרקטיקום - צפיה

פרקטיקום - השתתפות

לימודי טיפול נרטיבי

  טיפול נרטיבי רמה 1 

  טיפול נרטיבי רמה 2 

סמינר מתקדם ללימוד סוגיות של הדרכה

עבודה נרטיבית עם ילדים

טיפול בהשפעות טראומה, שכול וכאב

מיינדפולנס וחשיבה נרטיבית

טיפול מיני למטפלים זוגיים - סדנה תיאורטית וקבוצת הדרכה

מכון ברקאי, בניין שער הסיטי, רח' שארית ישראל 37, תל אביב טלפון. 03-6842600, פקס 03-6842601. Email:barcai@barak.net.il

gute