טיפול משפחתי

פרקטיקום בטיפול משפחתי תוך הדרכה חיה - השתתפות

 

קורס במיומנויות וטכניקות בטיפול משפחתי - משתתף

מבנה הקורס:

קורס זה מהווה את ההתנסות האישית בטיפול במשפחה תוך קבלת הדרכה חיה.
מהמטפלים בפרקטיקום נדרש רקע מקצועי עפ"י הקריטריונים של האגודה לטיפול משפחתי וניסיון מעשי מוכח במקצוע טיפולי. למטפלים הנמצאים במהלך רכישת ניסיון מתאים מתאפשר להשתתף בפרקטיקום כצופים בשלב ראשון על מנת לרכוש מיומנויות טיפוליות טרם התנסותם בטיפול במשפחה.
המכון מפנה משפחות או זוגות לטיפול המשתתפים בפרקטיקום.
ההדרכה בפרקטיקום נעשית תוך כדי הטיפול עצמו ("הדרכה חיה") ולפני ואחרי הטיפולים (הדרכה פרטנית וקבוצתית), תוך לימוד תיאורטי ומעשי של מיומנויות טיפוליות.
כל קבוצת הפרקטיקום הינה קטנה ואינטימית וכוללת "משתתפים", "צופים" ומדריכות\ים, אשר שותפים לטיפולים באופן שקוף וגלוי. כל "משתתף" מטפל\ת במטופליו (המופנים ע"י המכון) באופן רציף מתחילת הטיפול ועד סיומו, וכך מקבל נסיון מעשי משמעותי ושלם על כל שלבי הטיפול. כל המשתתפים גם שותפים לטיפולים המודרכים המלאים של המשתתפים האחרים: רואים ושומעים (דרך הראי) את הטיפולים ואת ההדרכה החיה תוך התרחשותם, ומשתתפים בדיונים אודות הטיפולים ובקבוצות הידהוד. כך, כל משתתף חווה, במשך הפרקטיקום, מספר טיפולים במקביל, ונחשף למקרים שונים ולסגנונות טיפוליים שונים.
נדרשות לפחות שנתיים של טיפול כ"משתתף" במסגרת הפרקטיקום לצורך השלמת ההתפתחות המקצועית ושעות ההדרכה הנדרשות לקבלת הסמכה כמטפל משפחתי.


 

מבנה הקורס:

ההשתתפות בפרקטיקום הנה למשך 25 מפגשים במשך השנה האקדמית. המפגשים יתקיימו בשעות 15:00-19:30, סה"כ 150 שעות אקדמיות לשנה.

תתקיימנה מספר קבוצות פרקטיקום במקביל בהתאם למספר הנרשמים, בד"כ בימי שני, שלישי ורביעי. הקצאת מתמחים לקבוצות הינה בהתאם לשיקולים פדגוגיים של המכון תוך התחשבות בהעדפות המתמחים ובסדר ההרשמה – ומקום פנוי בקבוצות.

הקורס מותאם לקריטריונים להסמכת מטפלים משפחתיים מטעם האגודה לטיפול משפחתי להדרכה חיה, פרטנית וקבוצתית, לפי שעות הטיפול בפועל. המכון מתחייב לתת לפחות 10 שעות הדרכה חיה לשנה לכל משתתף.

מחיר לפרקטיקום כמשתתף: 11,040 ₪ כולל מע"מ לשנה. 


חזור לפרקטיקום בטיפול משפחתי

ללטופס הרשמה
 > קורסים

קורס תיאורטי בטיפול    משפחתי אינטגרטיבי

קשיי תפקוד בראיה משפחתית

אתיקה בטיפול משפחתי
  דיני משפחה למטפלים
קורס בטיפול זוגי  אינטגרטיבי

קורס במיניות במשפחה

  פרקטיקום בטיפול משפחתי - תוך הדרכה חיה

פרקטיקום - צפיה

פרקטיקום - השתתפות

לימודי טיפול נרטיבי

  טיפול נרטיבי רמה 1 

  טיפול נרטיבי רמה 2 

סמינר מתקדם ללימוד סוגיות של הדרכה

עבודה נרטיבית עם ילדים

טיפול בהשפעות טראומה, שכול וכאב

מיינדפולנס וחשיבה נרטיבית

טיפול מיני למטפלים זוגיים - סדנה תיאורטית וקבוצת הדרכה

מכון ברקאי, בניין שער הסיטי, רח' שארית ישראל 37, תל אביב טלפון. 03-6842600, פקס 03-6842601. Email:barcai@barak.net.il

gute